Биздин добуш

Долбоор жөнүндө

«Биздин Добуш» - бул адатта башкаларга караганда начар угулган үндөргө арналган долбоор. Бул аялдардын жана жаштардын үнү. Алар биздин долбоордун башкы катышуучулары. Долбоордун материалдары ушул платформада жайгаштырылган.

Эң алгач, бул платформадан ар бир шайлоочу үчүн пайдалуу боло турган чоң билим берүү ресурсун, ошондой эле шайлоого кызыккан жана бул процесс кантип түзүлгѳнүн түшүнгүсү келген адамдар үчүн кошумча материалдарды тапса болот.

Платформада Кыргызстандын аялдарынын жашоосунда болгон өзгөрүүлөрдө маанилүү роль ойногон адамдар жөнүндө дагы кыскача аңгемелер бар. Бул биздин өлкөнүн лидер аялдарына арналган спектакль.

Платформа ошондой эле саясаттагы аялдардын жана саясаттын ролун талкуулаган биздин өлкөбүздүн белгилүү адамдары менен интервьюну окуса болот.

Мындан тышкары, бул жерден шайлоого арналган күлкүлүү комикстерди жана басылмаларды тапса болот.

Биздин активдүү колдоочуларыбыз аялдардын саясаттагы ролуна арналган элдик чыгармачылык сынагына катышышты: бул видеороликтер, басылмалар, графикалар ж.б. Платформадан катышуучулардын иштери жана жеңүүчүлөрдүн ысымдары менен дагы таанышууга болот!


Биздин коомчулукка кошулуңуз!
О проекте

«Биздин добуш» - это проект, посвященный голосам, которые, обычно слышны хуже других. Это голоса женщин и молодежи. Они главная аудитория нашего проекта. Материалы проекта размещены на этой платформе.

Прежде всего, здесь можно найти большой образовательный ресурс, который может пригодиться каждому избирателю, а также дополнительные материалы, для тех, кто интересуется выборами, в целом и хочет понять, как устроен этот процесс.

Еще, это короткие рассказы о тех, кто сыграл важную роль в изменениях, которые произошли в жизни женщин Кыргызстана. И это спектакль, который посвящен женщинам-лидерам из нашей страны.

На платформе, можно ознакомиться с интервью, которые дали известные в нашей стране люди. Они обсуждают вопросы политики и роль женщин в политике.

Кроме того, здесь можно найти веселые комиксы и посты, посвященные выборам.

Самые активные наши сторонники приняли участие в конкурсе народного творчества, посвященного роли женщин в политике: это ролики, посты, графика и т.д. Работы участников и имена победителей тоже можно найти здесь!


Присоединяйтесь к нашему сообществу!