«Добуштар:саясат жана биз» (кызыктуу инсандар менен маектешүү)